Our site uses cookies

Our site uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.

Agree
Ludzie - Solvoadvisory
 
 

Ludzie
 

SOLVO

SOLVO zostało założone przez trenerów, którzy prezentują wysoki poziom wiedzy z zakresu alternatywnego rozwiązywania sporów oraz innych związanych z tym umiejętności, które rozwijali podczas wielu międzynarodowych wydarzeń mediacyjnych i negocjacyjnych.  Kompetencje te są potwierdzone przez wybitnych negocjatorów i mediatorów z całego świata.

Agnieszka Góra

Jacek Czaja

Agnieszka Góra i Jacek Czaja to absolwenci summa cum laude prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracę rozpoczęli reprezentując Uniwersytet Jagielloński w wielu konkursach międzynarodowych z zakresu negocjacji i mediacji organizowanych na całym świecie.

Zdobyli 17 tytułów, m.im za Najlepszą Strategię Negocjacyjną, Najlepszego Mediatora, Najlepszego Adwokata, Najlepszą Parę Klient-Prawnik, Najlepszą Drużynę. Kontynuowali swój rozwój będąc ekspertami podczas wielu wydarzeń mediacyjnych (Athens Mediation Tournament, Grecja; Lex Infinitum Mediation Competition,  Indie; MediUJ, Polska), uczestnikami szkoleń mediacyjnych (Advance Training in Leadership and Civil Mediation from International Academy of Dispute Resolution, Wielka Brytania) oraz organizatorami  największej w Polsce międzynarodowej certyfikacji Mediation Certification Programme.

Obecnie, poza działalnością jako trenerzy w SOLVO, dalej rozwijają swoje umiejętności w ramach studiów podyplomowych Mediation & Conflict Management przy World Mediation Organisation, Niemcy oraz trenując swoich następców - drużynę negocjacyjno-mediacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego - którzy odnieśli już pierwsze sukcesy. 

Jacek i Agnieszka prowadzą rownież zajęcia z zakresu mediacji i negocjacji na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Podsumowując, Agnieszka i Jacek to osoby, których domeną jest łączenie mocnych podwalin teoretycznych z zakresu negocjacji i mediacji z ich ujęciem praktycznym.