Our site uses cookies

Our site uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.

Agree
Usługi - Solvoadvisory
 
 

Usługi
 

SOLVO świadczy dopasowane do potrzeb zamawiających usługi z zakresu polubownego rozwiązywania sporów oraz procesu zawierania umów.  W ofercie podstawowej znajdują się:

PROGRAMY SZKOLENIOWE  

Prowadzimy szkolenia z zakresu negocjacji, mediacji oraz zajęcia łączone dotyczące negocjacji oraz mediacji.

Szkolenia te mają na celu wypracowanie i doskonalenie umiejętności  niezbędnych w procesie rozwiązywania sporów oraz prób zawarcia umowy.  Warszaty skupiają się na takich zaganieniach jak: znajomość teorii konfliktu, metodologii i przygotowanie się do udziału w negocjacji lub mediacji, odkrycie lub stworzenie ZOPA- strefy możliwego porozumienia, jak również przygotowanie odpowiedniej strategii rozwiązania konfliktu lub negocjowania kontraktu. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasadami negocjacji opartych na pryncypiach (Harvard Negotiation School), jak i aspektami prawnymi negocjacji oraz mediacji.

 

SEMINARIUM

Seminaria to zajęcia indywidualne lub w małych grupach (4-5 osób) z zakresu negocjacji lub mediacji. Warsztaty skupiają się na indywidualnej ocenie każdego z uczestników i zmierzają do podniesienia jego umiejętności poprzez symulacje konkretnych przypadków (case-study) oraz bieżącej ocenie zwrotnej (feedback). Intensywne, zorientowane na uczestnika zajęcia negocjacyjno-mediacyjne gwarantują szybki postęp w sztuce budowania strategii, dobierania odpowiednich technik oraz, przede wszystkim, efektywności w osiągniąganiu zamierzonego rezultatu. 

 

DORADZTWO BIEŻĄCE  

Usługa doradztwa bieżącego jest stworzona z myślą o klientach, którzy w niedługim czasie zamierzają przystąpić do negocjacji lub mediacji. Po podpisaniu umowy poufności Solvo pomoże Ci przygotować się do nadchodzącego procesu. Doradztwo skupia się na ocenieniu Twojej pozycji, opracowaniu strategii oraz dobraniu odpowiednich technik, jak również poszukiwaniu możliwych opcji w celu osiągnięcia zadowalającego rezultatu. Solvo jest dostępne dla Ciebie na każdym etapie procesu, więc doradztwo może dotyczyć także kwestii przełamania impasu bądź dopracowania i zabezpieczenia najlepszego rezultatu trwających już negocjacji lub mediacji.

 

Priorytetem dla SOLVO jest Twoja satysfakcja. W związku z tym, nasze usługi są zawsze dopasowane oraz zindywidualizowane do Twoich potrzeb. Jeśli miałbyś jakieś pytania w tym zakresie - nie wahaj się z nam skontaktować!